БНБ: Печалбите на банките се увеличават въпреки пандемията

pari leva

Банковата система увеличава печалбата си в първите месеци на 2021 година въпреки кризата, породена от коронавируса.

Към края на февруари положителният финансов резултат е 169 милиона лева, показва статистиката на БНБ (bnb.bg).

Това означава, че банките у нас са спечелили с 14 милиона лева  (9,2%) повече през първите два месеца на тази година в сравнение със същия период на 2020-а, когато все още пандемията не бе обхванала страната. 

Твърди се, че по-добрите финансови резултати не идват от завишени такси и комисиони. С вдигане цената на банковите услуги в последните две-три години трезорите се опитват да компенсират намалелите приходи от ниските лихви по кредитите.

От БНБ твърдят, че ръстът на печалбата на банковата система към края на февруари идва от нарастване на приходите от курсови разлики, от сделки с ценни книжа и от по-големи приходи от дивиденти.

Почти на нивото от миналата година са разходите за обезценка на лоши кредити – в края на февруари 2021 година те са 89 милиона лева, с 2 милиона повече от начислените година по-рано. Очакванията са обаче тези разходи тепърва да растат, след като от април банките престанаха да разсрочват кредити и постепенно започват да излизат падежите на договорените 9-месечни гратисни периоди.

По данни на БНБ към края на февруари са разсрочени 97 681 заеми, за 8 303 000 000 лева. От тях 13 461 са кредити на фирми – за 6 483 000 000 лв., а 84 220 – на домакинства за 1 820 000 000 лева.

Споделете тази публикация! Дайте шанс и на приятелите си да бъдат информирани!

Updated: 07.04.2021 — 15:25
Червено.bg © 2020 Frontier Theme