БСП със силен план в подкрепа на семействата с деца и на младите хора

detski budzet deca detsa dete nadbavki

„България е държавата с нарастваща и най-висока смъртност измежду всички държави в Европейския съюз.

Младите хора продължават масово да напускат страната, което е една от основните предпоставки за стареене на нацията. За последните 10 години – само по официална статистика, близо 200 хиляди българи са напуснали България. 70 процента от тях са били на възраст до 40 години. Основната причина за тази негативна тенденция са ниските доходи у нас, липсата на социална сигурност, както и на перспектива за професионално развитие за младите хора“.

Системата за социална защита осигурява слаба подкрепа за работещи родители, смятат социалистите. Те подчертават, че младите хора напускат България и нацията ни застарява.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова е категорична, че демографската криза не се бори с приказки, а с конкретни действия. Поради това една от първите стъпки, предвидени в управленската програма на БСП, е въвеждането на семейно подоходно облагане за работещите родители – необлагаем минимум от 500 лева месечно за всяко дете, навършило 18 години. Мярката ще обхване над 750 хиляди семейства. Предвижда се – след навършване на 18 години данъчната преференция да се прехвърля от родителите към младежите. Навършилите пълнолетие български граждани няма да плащат данък върху доходите от труд до навършване на 26 години.

Качеството на детското и майчиното здравеопазване не е на нужното ниво, смятат от левицата. Една от мерките, които БСП ще предложи след спечелването на изборите, е – до навършване на 14-годишна възраст лекарствата за децата да са безплатни. Изразено в цифри – това са 130 милиона лева годишно, за 1 милион деца. Предвиждат се и безплатни детски градини за близо 220 хиляди деца. Предлага се увеличаване на размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата от 380 лева да стане 650 лв. Така 60 хиляди майки годишно ще бъдат подпомогнати в отглеждане на децата си.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова се ангажира още еднократната помощ за майки студентки да се увеличи от 2 880 на 6 500 лева. Тази мярка ще обхване над 6 хиляди  жени и за нея ще бъдат отделени 20 милиона лева от бюджета.

За БСП – не на последно място за справяне с демографската криза са действията, свързани с реформата в образователната система.

Една от първите стъпки, които левицата ще предложи, е  за целия период от 1 до 12 клас учебниците да бъдат безплатни. Мярката ще обхване 580 хиляди деца и ще струва на бюджета 50 милиона лева годишно. Семействата с ниски доходи ще получават помощ от 250 лева в началото на учебната година. Освен за  първокласниците, това ще важи и за учениците от втори, трети и четвърти клас, или за 120 хиляди български деца.

„У нас расте броят на българските граждани, живеещи под прага на бедност – близо 2 милиона от населението ни“, изтъква Корнелия Нинова.

БСП ще предложи комплексни мерки, които да осигурят заетост от над 76 процента във възрастовата група 20 –64 г., поддържане на ниски равнища на младежката безработица под 15%, както и съществено намаляване на броя на трайно безработните.

Споделете тази публикация! Дайте шанс и на приятелите си да бъдат

информирани!

Updated: 23.02.2021 — 20:22
Червено.bg © 2020 Frontier Theme