Европейската комисия отново съди България

Evropeiskata komisia Bruksel

Европейската комисия предяви иск срещу България в Съда на Европейския съюз, защото не е изпълнила изцяло негово решение отпреди 3 години за качеството на атмосферния въздух. Комисията определя постигнатите към момента резултати като незадоволителни.

Европейската комисия посочва, че страната ни системно и постоянно не е спазвала пределно допустимите стойности за прахови частици. Освен това, управляващите у нас не са предприели подходящи мерки, с които да се гарантира, че периодът на превишавания на стойностите на праховите частици е възможно най-кратък.

От Комисията уточняват, че тъй като искът се предявява заради неспазване на предишно решение на Съда, може да последват финансови санкции за България както за времето, изминало след първото съдебно решение, така и за времето – от второто решение до осигуряването на цялостното му изпълнение.

Sofia mrasen vazduh smog

„В България се наблюдават някои от най-сериозните превишавания сред всичите страни в Европейския съюз както на годишните, така и на дневните пределно допустими стойности за прахови частици. Това създава сериозни рискове за здравето на хората. Особено големи са превишаванията при дневните пределно допустими стойности – над 2,5 пъти повече от разрешеното според Директивата за качеството на въздуха“, подчертават от Комисията.

Споделете тази публикация! Дайте шанс и на приятелите си да бъдат информирани!

Updated: 03.12.2020 — 17:38
Червено.bg © 2020 Frontier Theme