БНБ: Брутният външен дълг се увеличи до 37 903 000 000 евро

mnogo pari stolevki

Облигациите за общо 2 500 000 000 евро, които правителството пласира на международните пазари в средата на септември, оказаха съществено влияние както на държавния дълг, така и на Брутния външен дълг на България. В него влизат и задълженията на частните фирми.

Статистиката на БНБ (bnb.bg) в края на септември 2020-а показва, че брутнтият външен дълг е в размер на 37 903 000 000 евро (66.8% от БВП), което е с 2 724 800 000 евро (7.7%) повече в сравнение с края на 2019 година (35 178 200 000 евро – 57.4% от БВП).

Отчетеното увеличение е резултат от нарастването на брутните външни задължения на държавата – с 2 090 000 000 евро и на вътрешнофирмения дълг на български компании към техните чуждестранни собственици с 1 190 000 000 евро, отбелязва news.bg.

Когато говорим за дълга, от много голямо значение са сумите, които всички ние (чрез данъците и таксите) плащаме за неговото обслужване.

Статистиката на БНБ показва че за деветте месеца на 2020-а година  българската икономика – в това число и държавата, е платила на външни кредитори 4 570 000 000 евро (8.7% от БВП). Специално държавата е платила по държавния си дълг (вътрешен и външен) около 970 милиона евро, от които близо 700 милиона евро по главници.

Данните, публикувани от Министерството на финансите показват, че големите плащания започват след година и половина. През март 2022-а трябва да погасим облигации за 1.25 млрд. евро, през 2023-а – за 1.144 млрд. евро, а през 2024-а – за 1.49 млрд. евро.

С тези плащания и при планирани, според Средносрочната бюджетна прогноза, дефицити в хазната за 2022-а и 2023-а от средно по 1.25 млрд. евро излиза, че страната ни през тези години ще трябва да емитира нов дълг от около 5 млрд. евро. Тази сума няма да бъде по-висока, ако бюджетните дефицити не са по-високи от заложените в прогнозата.

Споделете тази публикация! Дайте шанс и на приятелите си да бъдат информирани!

Updated: 29.11.2020 — 20:46
Червено.bg © 2020 Frontier Theme