Срещу спекулата: Народното събрание ограничи поскъпването на стоките и услугите

magazin hrani stoki

“Таван” на цените на стоките и услугите се въвежда със закона за извънредното положение. Това решиха народните представители с промени в Закона за защита на потребителите.

Текстовете бяха внесени от ПГ на “БСП за България” и бяха подкрепени от депутатите от управляващото мнозинство. Целта е да се ограничи спекулата.

С промените се задължават всички стопански субекти да предоставят на населението предлаганите от тях стоки и услуги на цени, равни на средноаритметичните цени на предлаганите от тях стоки през последните три месеца преди настъпване на извънредните обстоятелства.

Цените се доказват на база записите в касовите aпapaти или получените по банков или картов път плащания. Ако досега търговците не са продавали такива стоки, са длъжни да ги предоставят на цени, завишени с не повече от 20 на сто от цените на придобиването им, а услугите – с не повече от 20 на сто от себестойността им.

За нарушение на разпоредбите ще се налага имуществена санкция в размер на 5% от оборота през годината, предхождаща настъпването на извънредните обстоятелства, а на представляващите ги физически лица – глоба в размер от 20 000 до 100 000 лева.

На юридическите лица, които имат пряк или косвен контрол върху лицата – извършели нарушението, ще се налага имуществена санкция в размер на 7% от оборота им през предхождащата година, а на представляващите ги физически лица глоба в размер от 30 000 до 200 000 лева.

При положение че лицата нямат дейност през годината, предхождаща настъпването на обстоятелствата, се налага имуществена санкции от 20 000 до 100 000 лева. Ако търговците не могат да докажат цената на придобиване и себестойността на предлаганите от тях стоки и услуги, им се налага имуществена санкция от 30 000 до 100 000 лева.

Споделете тази публикация! Дайте шанс и на приятелите си да бъдат информирани!

loading...

Вашият коментар

Червено © 2016 Tyxo.bg 

counter Frontier Theme