Въвеждат промени при издаването на български лични документи

lichna karta

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на български лични документи.

Предвида се – заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство ще може да се подава и в районните управления на МВР по постоянен адрес. Това ще става при определени условия, уточняват от МС.

Чрез система за електронни услуги на Министерството на външните работи се създава възможност за подаване по електронен път на заявление за издаване на лична карта, без да е необходимо ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис. Намаляват се сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина.

Предоставя се възможност за лично получаване на български личен документ чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато заявлението за издаването на документа е подадено лично в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина.

Предвидено е и издаването на временен паспорт да се съгласува от дипломатическите и консулските представителства само с Министерството на външните работи, освен в случаите на издаване на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност. Тогава тяхното издаване се съгласува с МВР.

Споделете тази публикация! Дайте шанс и на приятелите си да бъдат информирани!

Updated: 07.11.2019 — 11:46

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Червено.bg © 2020 Frontier Theme