Въвеждат важна промяна за всички, които се трудят с договор

zavod tapicerii avtomobili Blagoevgrad falit

Всички трудови книжки да бъдат сменени с нови до 1 юни 2025 година.

Това предвижда нова Наредба за трудовите книжки и трудовия стаж, която министерството на труда публикува за обществено обсъждане, съобщава Lex.bg.

Новите книжки ще са в цвят бордо, а не сини. В тях се въвеждат нови полета и реквизити.

nova trudova knizhka

Проектът предвижда новите книжки да започнат да се издават от 1 юни 2020 година. Първи ще ги получат хората, които за първи път започват работа и тези, които са загубили старата си книжка. Следващите, които ще сменят документа, който удостоверява обстоятелствата за трудовата им дейност, ще са тези, които изчерпят страниците на старата си книжка. За всички останали новата наредба предвижда, че след изтичане на 5 години от влизането ѝ в сила – т.е. до 1 юни 2025 г., се прекратява вписването на данни в старите книжки. Те се приключват и се издават нови като продължение.

Една от причините да се предложи промяна на образеца е сигнал на КТ „Подкрепа“ за фалшиви трудови книжки.

Проектът на нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

С новата наредба се променят някои графи в образеца на трудовата книжка. Въвежда се вписване на код по националния класификатор на професиите и на категорията труд.

Освен това се регламентира изрично изискване да се поставя щемпел в трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение. в него ще има данни за датата на постъпване на работа, на напускане, основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на стажа.

nova trudova knizhka formuliarКъм момента поставянето на този щемпел е установена практика, която обаче не се прилага във всички предприятия. Това ще доведе до намаляване на административната тежест за работодателите, които в редица случаи следва – освен извършването на записи в трудовата книжка, да издават и съхраняват за дълъг период образци на документи, удостоверяващи натрупания стаж. Също така ще допринесе и за по-добрата закрила на правата на работниците и служителите. Няма да е необходимо те да съхраняват и/или изискват документи, свързани с трудовия им стаж след прекратяване на трудовото правоотношение“, обясняват от министерството на труда.

С новата наредба отпада изискването работодателят да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки. Той ще бъде заменен от регистър на трудовите книжки, с информация за предаването им на работника.

За първи път се регламентира процедура за вписване в трудовата книжка на прекратяването на трудовия договор. Това става чрез разпореждане от Инспекцията по труда, когато работодателят преустанови дейността си. Регламентира се и процедура за вписване на стаж, установен по съдебен ред.

Споделете тази публикация! Дайте шанс и на приятелите си да бъдат информирани!

loading...

Вашият коментар

Червено © 2016 Tyxo.bg 

counter Frontier Theme