Официалната статистика опроверга Бойко Борисов за икономически успехи на правителството му

Boiko Borisov

На фона на непрестанните твърдения на премиера Бойко Борисов за икономически успехи на неговото правителство, подчиненият му Национален статистически институт го опроверга.

Бизнес климатът в България се влошава, обявиха от НСИ.

През август 2019 година стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна.

Общият показател на бизнес климата намалява с 3.1 пункта спрямо нивото си от юли, като понижение на показателя е регистрирано във всички наблюдавани сектори – промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Това се казва в официално съобщение на Националния статистически институт, публикувано на официалната му електронна страница в интернет (nsi.bg).

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се понижава с 0.8 пункта. Това се дължи на изместване на оценките на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро“ към „задоволително“.

Същевременно прогнозите им за бизнес състоянието и за производствената активност през следващите месеци са благоприятни.

През последния месец се засилва усещането на бизнеса за несигурна икономическа среда. Този фактор дори успява да измести на второ място проблема с недостига на работна ръка.

Мениджърите очакват продажните цени в промишлеността да се запазят на същото равнище през следващото тримесечие.

Строителство

През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ спада с 5.1 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца са също резервирани. Анкетата регистрира и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането.

Недостигът на работна сила продължава да е най-сериозната пречка за развитието на строителния бизнес. На 2-ро и 3-то място са конкуренцията и несигурната икономическа среда, но през последния месец негативното им въздействие намалява.

Мениджърите в строителството също очакват цените да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 3.5 пункта заради по-умерените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията им. Резервирани са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основните затрудняващи дейността фактори остават конкуренцията, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Част от търговците предвиждат известно увеличение на цените в предстоящото тримесечие, но преобладават очакванията за запазване на равнищата.

Услуги

През август съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 4.9 пункта в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от “по-добро” към запазване на “същото”.

Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-умерени.

Конкуренцията, несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса в сектора. Анкетата отчита засилване на негативното влияние на първия фактор.

По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Споделете тази публикация! Дайте шанс и на приятелите си да бъдат информирани!

loading...

Вашият коментар

Червено © 2016 Tyxo.bg 

counter Frontier Theme