Отпада изискването за предоставяне на хартиен носител на удостоверенията за граждански брак и нотариалните актове?

opashka agencia vpisvaniata

12 вида документи да не се налага да се предоставят на хартиен носител пред различните институции. Това твърдят, че ще постигнат от правителството, но не е ясно кога. Сред документите, които би трябвало чиновниците да получат в електронен вид, са удостоверенията за граждански брак и нотариалните актове.

Това обявиха днес вицепремиерът Томислав Дончев и председателят на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ) Росен Желязков.

Осем – от издаваните до момента на хартиен носител удостоверения, могат да отпаднат веднага, след като бъдат извършени нормативните промени. За отпадането на други четири документа е необходимо първо процесите зад тях да бъдат дигитализирани. Това са удостоверенията за данни в регистър БУЛСТАТ, за граждански брак, за вписани обстоятелства, заличавания и отбелязвания в Имотния регистър по партида на физическо, както и на юридическо лице.

Росен Желязков коментира, че в дигитален вид съществуват удостоверенията за граждански брак, издадени след 2000 година или за лицата, родени след 1984 година.

“Данните за лицата, родени преди това, трябва да бъдат дигитализирани по общини. Предстои и процес на дигитализация на базите данни отпреди 2000-та година – за сделки, нотариални актове и други нотариални документи. Те са налични единствено на хартиен носител в 113-те структури на Агенцията по вписванията в страната”, посочи Желязков.

loading...

Вашият коментар

Червено © 2016 Tyxo.bg 

counter Frontier Theme